Avfall och sopsortering

Hushållssopor

Hushållssopor slängs i avfallspåse i sopskåpen som är utplacerade på våra tre gårdar. Soppåsarna ska vara lagom fyllda och väl hopknutna. Se till att locken är ordentligt stängda för att hålla fåglar och råttor borta. Det är absolut förbjudet att ställa sopsäckar, grovsopor och annat skräp framför sopskåpen.

I sopskåpen får inte lämnas något miljöfarligt avfall såsom exempelvis färg, batterier, glödlampor eller annat elavfall. Ej heller sopor som kan lämnas till återvinningsstationerna ska läggas i sopskåpen.

Matavfall

Vi bör alla sortera matavfall, dels för att minska mängden sopor men också för miljön såklart. Påsar finns att hämta på de flesta mataffärer. T ex använder vår närmsta Coop påsar för matavfall för att bära hem frukt och grönt. Förslagsvis så används en hållare till påsen då detta gör att luft har cirkulera runt påsen som minskar lukt och mögel. En av sopluckorna på varje gård är märkt för matavfall, för att öppna denna används iloq nyckeln på den grå sensorn som sitter på sidan av sophuset. Ibland så stängs inte luckan helt så tryck gärna till den lite extra så det låser.


Återvinningsstationer

Två återvinningsstationer finns nära vår förening:

  • Korsningen Rusthållarvägen/Fogdevägen.
  • Rusthållarvägen, mittemot Rusthållarvägen 83.

På bägge dessa finns insamling av

  • Glas, färgat och ofärgat
  • Förpackningar av papper och kartong
  • Förpackningar av Metall
  • Förpackningar av Plast
  • Tidningar och tidskrifter

Miljöstation

Vid Bagarmossens centrum i änden på Lagavägen bakom grillkosken finns nu Stockholms fjärde automatiska miljöstation. Här kan du lämna farligt avfall såsom mindre elavfall, sprayburkar, gammal nagellack, målarfärg, din gamla brödrost, batterier, glödlampor mm. dygnet runt. Mer info på Stockholms avfalls hemsida.

Grovavfall

Lämnas på återvinningscentraler. 

Återvinningscentraler

Du som bor i Stockholms stad kan gratis lämna grovavfall vid återvinningscentralerna, de närmsta finns i Högdalen och Östberga. Mer info på Stockholms avfalls hemsida.