Välkommen som nyinflyttad i Brf. Byamännen 2

Vi välkomnar dig/er till vår bostadsrättsförening och till höger (nedan på mobiltelefon) hittar ni länkar till sidor som är viktiga för er som nyinflyttade. Ytterligare sidor hittar ni under menyn För medlemmar.

Påminnelse, du har inte glömt att ...

  • teckna eller flytta hemförsäkring inklusive bostadsrättstillägg, obligatoriskt för alla bostadsrätter.
  • teckna elavtal hos Ellevio (elnät) och valfri elleverantör. Om avtal inte tecknas stänger Ellevio av strömmen.
  • att adressändra

Anmälan till autogiro eller e-faktura. 

Vi byter förvaltare 1 september, dessa uppgifter gäller:

  • Anmälan till autogiro görs via er internetbank eller på bankkontor – välj BRF Byamännen 2 med bankgironummer 514-4001.
  • Anmälan till e-faktura görs via er internetbank – välj Ecotal AB (vår förvaltare) och som kundnummer ska ni skriva 5187 följt av föreningens tresiffriga lägenhetsnummer. Exempelvis bor ni i lägenhet 958 skriver ni in 5187958.
    Föreningens lägenhetsnummer finns exempelvis på kontrakt och porttavlor, ni ska inte skriva in folkbokföringens fyrsiffriga lägenhetsnummer (det finns exempelvis 20 lägenheter med nummer 1101 i föreningen).

Kontaktuppgifter

Från december 2020 skall uppdatering av era kontaktuppgifter, epostadress och telefonnummer ske i Ecotals kundportal https://ecotal.realportal.nu/.

Lägenhetsnummer 

Vid kontakt med förening, förvaltare och Stockholms Stadsnät använd alltid föreningens tresiffriga lägenhetsnummer (mellan 612-977) ej folkbokföringens fyrsiffriga då det exempelvis finns 20 lägenheter med nummer 1101 i föreningen.

Föreningens lägenhetsnummer finns på porttavlor, kontrakt och avgiftsfakturor. Förvaltarens portal skriver ut föreningens lägenhetsnummer femsiffrigt med två extra nollor i början - tyvärr förvirrande.

Innan ombildningen var lägenhetsnumren fyrsiffriga och vid ombildning ströks tvåan i början, ex. 2841 blev 841, de äldre numren står dock kvar på källarkontor mm. Detta nummer använder även Ellevio som objektnummer på elavtal.