Ditt ansvar för lägenheten som medlem

Du har som bostadsrättsinnehavare ett väsentligt större ansvar än en hyresgäst när det gäller  till exempel reparationer i din lägenhet. Den grundläggande principen är att du själv har ansvaret för din ytterdörr och det som finns innanför medan föreningen ansvarar för det som finns utanför.

Undantagen från detta finns och är reglerat i föreningens stadgar 13 §, det gäller ventilation och fastighetens bärande delar samt el och vatten som inte tjänar flera lägenheter. Utdrag ur stadgarna finns nedan

De reparationer som betalas av föreningen ska också beslutas av föreningen. Du kan alltså inte beställa en reparation och lämna räkningen till föreningen. Däremot ska du felanmäla sådant som du bedömer ingår i föreningens ansvar. Felanmälan – se även information i porten! 

Om du önskar kan du låta föreningens förvaltare ta hand om reparationer som du själv ansvarar för i din lägenhet på din bekostnad kontakta i så fall förvaltaren så kan de oftast skicka en offert på arbetet.

Bygga om

Du  som är bostadsrättsinnehavare är ansvarig för större delen av de reparationer och det underhåll som behöver göras i din lägenhet t.ex. måla om, tapetsera, lägga nytt golv, byta kökssnickerier  kyl, frys, spis, wc osv.  

För att fastigheten ska vara i gott skick och inte tappa i värde finns krav på att arbeten utförs fackmannamässigt, dessutom finns formella krav på behörighet för El och VVS-arbeten samt även arbete som berör tätskikt, exempelvis håltagning i eller byte av kakel i badrum.

För normalt underhållsarbete såsom måla om, tapetsera, lägga nytt golv, byta kökssnickerier  kyl, frys, spis, wc osv. ansvarar du som medlem och behöver inte begära tillstånd från styrelsen. För större ombyggnader, exempellvis att riva eller göra öppningar i väggar måste du först ha styrelsens godkännande. Alla förändringar som påverkar föreningens ventilation fordrar tillstånd. Detta är reglerat i föreningens stadgar 15 §.

Är du osäker, kontakta förvaltaren innan.

Vid renovering och arbeten som orsakar buller eller andra störande moment ska följande tider respekteras:
Vardagar: 08-18
Helgdagar: 10-18

Köksfläkt

För att fastighetens ventilationssystem skall fungera och inte grannar ska drabbas av os är det viktigt att rätt fläkt väljs. Vilken som ska väljas varierar i fastigheten. Följs inte detta så påverkas ventilationen för övriga lägenheter i samma hus. Kontakta förvaltaren om ni är osäker på hur ni ska göra.

Utdrag ur föreningens stadgar 13 §, punkt 1, 2 och 7 samt 15 §

Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter

13 §

Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Detta gäller även mark, uteplats, balkong, förråd, garage eller annat lägenhetskomplement. Bostadsrättshavaren är också skyldig att följa de anvisningar styrelsen meddelat.

Samtliga åtgärder som bostadsrättshavaren utför eller låter utföra i lägenheten ska ske på ett fackmässigt sätt.

Bostadsrättshavaren

1. Bostadsrättshavaren svarar bland annat för följande i lägenheten:

 1. ytskikt på rummens väggar, golv och tak och underliggande behandling som krävs för att anbringa ytskiktet på ett fackmässigt sätt. Bostadsrättshavaren ansvarar också för tätskikt,
 2. icke bärande innervägg,
 3. glas och bågar i lägenhetens innerfönster med tillhörande spröjs, persienn, beslag, gångjärn, handtag, spanjolett, låsanordning, vädringsfilter och tätningslist samt all målning, även mellan fönsterbågar. Motsvarande gäller för balkong- eller altandörr samt därtill hörande tröskel.
 4. till lägenhetsdörr mot trapphus hörande beslag, gångjärn, glas, spröjs, handtag, ringklocka, brevinkast och lås inklusive nyckel; bostadsrättshavaren svarar även för all målning.
 5. innerdörr och säkerhetsgrind,
 6. lister, foder, stuckaturer,
 7. inredning och utrustning såsom köks- och badrumsinredning, vitvaror såsom, kyl, frys, spis, diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare och dylikt samt sanitetsporslin jämte badkar, duschkabin och dylikt,
 8. ledningar och övriga installationer för vatten, avlopp, gas, el och informationsöverföring till de delar dessa befinner sig inne i lägenheten och inte tjänar fler än en lägenhet,
 9. anslutnings- och fördelningskoppling på vattenledning samt tillhörande avstängningsventil och armatur för vatten exempelvis kran, blandare, duschanordning, inklusive packning, golvbrunn inklusive klämring till den del det är åtkomligt från lägenheten,
 10. rensning av golvbrunn, vattenlås och ledningar, till de delar ledningarna befinner sig inne i lägenheten och inte tjänar fler än en lägenhet,
 11. elradiator; i fråga om vattenfylld radiator svarar bostadsrättshavaren endast för målning av radiator och värmeledning samt åtgärder enligt punkt 7 b nedan,
 12. elektrisk golvvärme och elhanddukstork, säkringsskåp och därifrån utgående elledningar i lägenheten, strömbrytare, jordfelsbrytare, eluttag och fast armatur,
 13. eldstad och kakelugn,
 14. köksfläkt jämte kåpa. Bostadsrättsinnehavaren får ej utan styrelsens godkännande byta köksfläkt om fläkten ingår i husets ventilationssystem.
 15. brandvarnare,
 16. egna installationer såvida inget annat framgår av dessa stadgar.

2. Är lägenheten försedd med balkong, altan, takterrass, mark eller uteplats med egen ingång, åligger det bostadsrättshavaren att svara för underhåll av golvyta, renhållning och snöskottning samt att avrinning av dagvatten inte hindras. Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd anbringa annat ytskikt än det ursprungliga.

Föreningen

7. Föreningen svarar för fastigheten och allt som medlemmen inte svarar för, såsom

 1. ledningar för avlopp, värme, gas, el och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet
 2. vattenfylld radiator, förutom målning, ventilationskanal och ventilationsdon
 3. i fråga om ledning för el svarar föreningen fram till lägenhetens säkringsskåp
 4. ytbehandling av samt utbyte av fastighetens yttre dörrar, för utifrån synliga delar av fönster och balkong- eller altandörr
 5. vattenburen handdukstork
 6. rökgång (dock inte rökgång i kakelugn)
 7. ventilationskanal och ventilationsdon.

15 §

Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar

 1. ingrepp i en bärande konstruktion,
 2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme eller vatten, eller
 3. ändring som påverkar ventilation i lägenheten eller fastigheten
 4. annan väsentlig förändring av lägenheten.

Styrelsen får inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd som avses i första stycket om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.