Föreningsstämma

Föreningsstämman är det tillfälle där medlemmarna fattar beslut i föreningens angelägenheter. En gång årligen, vanligen i februari, hålls en ordinarie stämma. Då behandlas styrelsens årsredovisning.

Val sker av styrelse, revisorer och valberedning.

Förslag från medlemmar (motioner) och av styrelsen (propositioner) behandlas och beslutas. 

Ibland sammankallas en extra stämma. Det sker när någon fråga är så viktig och så brådskande att det inte går att vänta till nästa årsstämma.

Kallelse till stämma sker genom epost till den epostadress som föreningen har. Viktigt att ni adressändrar er epostadress både till styrelsen och förvaltaren, länk för detta här.

Som medlem i föreningen har du rätt att närvara på årsstämmor och extrastämmor. Därigenom kan du påverka frågor som rör föreningen. Har du förhinder att komma får ett ombud utöva din rösträtt, ombud ska antingen vara medlem i föreningen, eller medlemmens make, sambo, föräldrar, syskon eller barn. Se till att det noga framgår på fullmakten både ditt eget namn och lägenhetsnummer och vem det är som ska vara ombud. Ombud ska ha med skriftlig, daterad och undertecknad tecknad fullmakt. Ombud får inte företräda mer än en medlem.

Hyresgäster i föreningen har inte rätt att närvara på stämmor och har inte heller rösträtt. Medlems make, sambo, föräldrar, syskon eller barn är välkomna att följa med och biträda på stämman, de har dock inte rätt att ersätta medlem utan fullmakt. Alla som biträder ska adjungeras och stämman ska godkänna detta.

På stämman har varje medlem en röst. Om man är flera medlemmar som äger en bostadsrätt gemensamt har de tillsammans endast en röst. Innehar en medlem mer än en bostadsrätt i föreningen har medlemmen ändå endast en röst. 

Förslag från medlem/medlemmar (motioner) lämnas till styrelsen helst med epost till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller med brev senast den 1 oktober. En motion ska innehålla ett tydligt förslag som stämman kan säga ja eller nej till, och en motivering. Anonyma motioner tas inte emot då det inte kan säkerställas att motionen kommer från en medlem.

Är du intresserad av att arbeta i styrelsen eller har tips om kandidater – kontakta valberedningen: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.