Engagera dig som medlem i din förening

Vart femte hushåll i Sverige bor i en bostadsrätt. Bostadsrätten är därmed den tredje vanligaste boendeformen efter hyresrätt och boende i småhus. Den stora skillnaden mellan bostadsrätt som boendeform och andra upplåtelseformer är bostadsrättshavarens dubbla roller. En bostadsrättshavare har inte enbart köpt nyttjanderätten till en viss lägenhet utan har också, genom sin andel i bostadsrättsföreningen, köpt en andel av föreningen. Med den andelen följer också ett ansvar för förvaltningen av föreningen.

Engagemang är något riktigt fint. Människor som ger av sin tid gör det för att påverka sådant de tror på. De är viktiga kuggar i demokratins maskineri. Den principen gäller i högsta grad vår gemensamma boendemiljö. Om det inte finns människor som bryr sig om hur vi bor – hur våra gårdar ser ut, i vilket skick trappuppgångarna är, vilken service föreningen har rätt att kräva, vilken tele- och datateknik man ska haka på, hur underhållet ska skötas – då rasar boendemiljön snabbt samman. Och med det följer minskad trivsel och slitningar.

Tyvärr är det inte alla bostadsrättsinnehavare som har förstått vad det innebär att bo i en bostadsrätt. Många tror att de köpt en lägenhet och sedan inte behöver göra något mer än det som ska ske i den egna lägenheten. Allt annat är någon annans problem, oftast styrelsens.

Om fler av oss engagerade oss i vårt boende skulle vi få en bättre demokrati, bättre förankrade och underbyggda styrelsebeslut, och också en mindre belastning för dem som drar lasset. För det är just arbetsbördan som gör att många väljer att inte engagera sig. Men medlemmarna äger och förvaltar fastigheten tillsammans, både byggnader och mark, och det är alla medlemmar tillsammans som har ansvar för att saker fungerar.

De beslut en styrelse fattar är viktiga då samtliga boende påverkas, direkt och indirekt. För bostadsrättshavare finns det en klar koppling mellan värdet på den egna bostaden och hur väl fastigheten är skött. Därför bör det ligga i alla bostadsrättshavares intresse att den egna fastigheten förvaltas på ett bra sätt och det borde vara naturligt att engagera sig och bidra med det man kan till föreningsarbetet, i stort eller smått. Det handlar helt enkelt om att se om sitt eget hus.

Engagemang värderas också högt i arbetslivet och exempelvis erfarenhet från styrelsearbete väger tungt hos många arbetsgivare. Det är ditt engagemang som medlem i föreningen som utformar ditt boende, och du bygger inte bara medlemmarnas framtid i en bostadsrättsförening, utan även din egen.

Om du vill delta i styrelsearbetet eller nominera en granne till styrelsen, kontakta valberedningen: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Om du vill engagera dig i eller skapa en arbetsgrupp, kontakta styrelsen: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.