Avfall och sopsortering

Hushållssopor

Hushållssopor slängs i avfallspåse i sopskåpen som är utplacerade på våra tre gårdar. Soppåsarna ska vara lagom fyllda och väl hopknutna. Se till att locken är ordentligt stängda för att hålla fåglar och råttor borta. Det är absolut förbjudet att ställa sopsäckar, grovsopor och annat skräp framför sopskåpen.

I sopskåpen får inte lämnas något miljöfarligt avfall såsom exempelvis färg, batterier, glödlampor eller annat elavfall. Ej heller sopor som kan lämnas till återvinningsstationerna ska läggas i sopskåpen.

Matavfall

Insamling av matavfall kommer att påbörjas i  april. En av sopskåpets luckor kommer reserveras för matavfall, för att öppna denna lucka håll passerbricka eller iLoq-nyckel mot givaren på sopskåpets gavel. För matavfall skall särskild papperspåse användas – startkit från Stockholm Vatten och Avfall med informationsfolder, påshållare, bruna matavfallspåsar och vaskskrapa kommer lämnas till samtliga hushåll.


Återvinningsstationer

Två återvinningsstationer finns nära vår förening:

  • Korsningen Rusthållarvägen/Fogdevägen.
  • Rusthållarvägen, mittemot Rusthållarvägen 83.

På bägge dessa finns insamling av

  • Glas, färgat och ofärgat
  • Förpackningar av papper och kartong
  • Förpackningar av Metall
  • Förpackningar av Plast
  • Tidningar och tidskrifter

Miljöstation

Vid Bagarmossens centrum i änden på Lagavägen bakom grillkosken finns nu Stockholms fjärde automatiska miljöstation. Här kan du lämna farligt avfall såsom mindre elavfall, sprayburkar, gammal nagellack, målarfärg, din gamla brödrost, batterier, glödlampor mm. dygnet runt. Mer info på Stockholms avfalls hemsida.

Grovavfall

Lämnas på återvinningscentraler. 

Återvinningscentraler

Du som bor i Stockholms stad kan gratis lämna grovavfall vid återvinningscentralerna, de närmsta finns i Högdalen och Östberga. Mer info på Stockholms avfalls hemsida.