Avfall och sopsortering

Höstens containerhelg

Lördag och söndag 26-27 oktober kommer en container finnas uppställd vid Bergsrådsvägen 16-18. Den kommer att vara öppen mellan kl. 8-20 dessa två dagar. Containern är låst övriga tider för att inte störa de som bor nära.
OBS! inget el- eller miljöfarligt avfall så som däck, färg, oljor eller elektronik får kastas i containern. För dessa hänvisar vi till miljöstation vid Bagarmossen centrum och återvinningscentraler.

Hushållssopor

Hushållssopor slängs i avfallspåse i sopskåpen som är utplacerade på våra tre gårdar. Soppåsarna ska vara lagom fyllda och väl hopknutna. Se till att locken är ordentligt stängda för att hålla fåglar och råttor borta. Det är absolut förbjudet att ställa sopsäckar, grovsopor och annat skräp framför sopskåpen.

I sopskåpen får inte lämnas något miljöfarligt avfall såsom exempelvis färg, batterier, glödlampor eller annat elavfall. Ej heller sopor som kan lämnas till återvinningsstationerna ska läggas i sopskåpen.

Matavfall

Idag har föreningen ingen insamling av matavfall – utredning av hur insamling skulle kunna ske i vår förening pågår.

Återvinningsstationer

Två återvinningsstationer finns nära vår förening:

  • Korsningen Rusthållarvägen/Fogdevägen.
  • Rusthållarvägen, mittemot Rusthållarvägen 83.

På bägge dessa finns insamling av

  • Glas, färgat och ofärgat
  • Förpackningar av papper och kartong
  • Förpackningar av Metall
  • Förpackningar av Plast
  • Tidningar och tidskrifter

Miljöstation

Vid Bagarmossens centrum i änden på Lagavägen bakom grillkosken finns nu Stockholms fjärde automatiska miljöstation. Här kan du lämna farligt avfall såsom mindre elavfall, sprayburkar, gammal nagellack, målarfärg, din gamla brödrost, batterier, glödlampor mm. dygnet runt. Mer info på Stockholms avfalls hemsida.

Grovavfall

Lämnas på återvinningscentraler eller i de containrar som föreningen erbjuder två gånger per år. 

Återvinningscentraler

Du som bor i Stockholms stad kan gratis lämna grovavfall vid återvinningscentralerna, de närmsta finns i Högdalen och Östberga. Mer info på Stockholms avfalls hemsida.