Brandsäkerhet

Brandvarnare

Varje lägenhet har utrustats med en eller flera brandvarnare. Det är ditt/ert ansvar som medlem/hyresgäst att se till att denna fungerar. Kontrollera din brandvarnare minst en gång per månad för att försäkra dig om att dessa fungerar. Tryck på knappen på brandvarnarens utsida för att kontrollera att batterierna fungerar. Om du behöver byta batterier – plocka ned brandvarnaren och sätt i ett nytt batteri. När batterierna håller på att ta slut i brandvarnaren ger de flesta ifrån sig en kort varningssignal, som indikerar att det är dags att byta batterier.

Kravet på brandvarnare gäller fastighetsägaren (din förening) och i samtliga lägenheter har brandvarnare monterats – men det är ditt ansvar som medlem eller hyresgäst att ansvara för att din brandvarnare fungerar. Tänk på att om olyckan är framme så kan du få problem med din försäkring i det fallet att din brandvarnare ej var aktiverad.

Cykel och barnvagn

Brandskyddsreglerna innebär att vi inte får ställa cyklar, barnvagnar eller andra skrymmande föremål i trappuppgångarna. Vid inspektion kan detta resultera i böter för föreningen. Detta gäller även källargångar
Cykelställ finns utanför de flesta portar. Cykel- och barnvagnsrum finns i anknytning till alla portar, oftast med ingång både från gatan och källarplanet. 

Läs mer

Läs mer om brandrisker och hur du skyddar dig mot brand på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB): http://www.dinsakerhet.se/brand/