Kort info om föreningen

Föreningen är en äkta bostadsrättsförening och tog över fastigheten från Svenska bostäder oktober 2010. Då bestod föreningen av 136 lägenheter varav 36 hyresrätter. Sedan dess har totalt 736 m² byggts om till 17 lägenheter och tre sammanslagna lägenheter har återställts och antalet hyresgäster minskat till 16.

Föreningens byggnader består av tre grupper av trevåningshus uppförda 1952‐54 med tre innergårdar på adresserna Bergsrådsvägen 8‐48 samt en mindre byggnad (Byamännen 4, Bergsrådsvägen 4). I föreningen finns 156 lägenheter och åtta lokaler (varav en föreningslokal).

Husen är ritade av arkitekt Walter Teeling och våningshöjden, 2,6 m, är lite högre än de flesta jämnåriga hus. Sedan 31 mars 2006 är våra fastigheter tillmätta särskilt kulturhistoriskt värde (K-märkning) enligt klassificeringen Grön

Föreningen består idag av 156 lägenheter fördelade enligt följande:

22 styck lägenheter 1 rok, 19-25 m²
15 styck lägenheter 1½ rok, 27-54 m²   
60 styck lägenheter 2 rok, 53-57 m²
15 styck lägenheter 2½ rok, 60 m²
27 styck lägenheter 3 rok, 67-76 m²

11 styck lägenheter 4 rok, 87-106 m²
4 styck etagelägenheter 2½ - 4½ rok, 71-92 m²
2 styck ateljélägenheter 2½ - 3 rum, 104-118 m²
10 garage och 11 parkeringsplatser. 
Därutöver uthyrda lokaler på drygt 100 m²

Underhåll mm.

Viktiga underhållsarbeten mm. utförda av Svenska Bostäder före föreningens övertagande av fastigheten:

 • Yttertaken renoverade med ny underlagspapp och nya betongpannor - okänt årtal.
 • 2000-2006 byte av rör för tappvatten och avlopp samt el i lägenheterna på Bergsrådsvägen 10-12 samt 16-48.
 • Flertalet balkonger renoverades mellan 2000-2010.
 • 2009 indragning av fibernät för bredband i fastigheten. Maximal hastighet 100 Mbit/s.

Viktiga underhållsarbeten mm. utförda efter föreningens övertagande av fastigheten:

 • 2013 Byte av vattenrör och avloppsstammar samt el på Bergsrådsvägen 8 och 14.
 • 2013 Nya tvättmaskiner, torktumlare och torkaggregat. Nya torkskåp 2017.
 • 2013-14 Installation av portlås och passersystem samt bokningssystem för tvättstuga.
 • 2014 Stamspolning
 • 2015 Avtal om bredband med gruppanslutning 1000 Mbit/s till samtliga bostadsrätter. 
 • 2015-2017 Fönster- och fasadrenovering.
 • 2016-2017 Montering av nytillverkade balkonger på lägenheter som saknade balkonger samt nya balkongräcken på originalbalkongerna.
 • 2016 Iordningställande av ny föreningslokal och övernattningsrum.
 • 2016-2018 Byte återstående el i fastigheterna.
 • 2017 Byte av de bägge undercentralerna till fjärrvärmen
 • 2017 Nya stamventiler till värmestigare i källarplan samt byte av de kallvattensrör som inte bytts tidigare.
 • 2013-2017 Fem lokaler, totalt 736 m² ombyggt till 17 lägenheter. Ytterligare 250 m² är upplåtna för ombyggnad till fyra nya lägenheter.
 • 2017 Nytt avtal för TV med ComHem. I det nya avtalet ingår ComHems TV-abonnemang TV Bas med för närvarande 21 kanaler till samtliga lägenheter.
 • 2019 Inspektion och rensning av fastighetens avloppsstammar.
 • 2020 - ..
  • Nya portar i ek
  • Ommålning av trapphusen
  • Relining av avloppsstammar
  • Gårdarna har renoverat och rustats upp
  • Planterat nya träd och buskar
  • Ny asfalt på samtliga ytor
  • Infarts skydd för att göra gårdarna tryggare från biltrafik
  • Laddstolpar på samtliga p-platser och garage