Andrahandsuthyrning

Både som medlem och hyresgäst har du möjlighet att hyra ut i andra hand, du/ni måste ansöka om tillstånd hos föreningen för detta. Ansökan för andrahandsuthyrning lämnas till föreningens förvaltare. Förvaltaren har rätt att godkänna upp till tolv(12) månader om skälen är solklara, styrelsen kan godkänna enligt generösare regler. 
Dessa är de skäl som enligt hyresnämnden är giltiga:

  • dels om förstahandshyresgästen på grund av ålder, sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på annan ort, längre utlandsvistelse, särskilda familjeförhållanden - som när hyresgästen ska inleda ett samboförhållande eller andra liknande situationer - har beaktansvärda skäl* för att hyra ut eller på annat sätt upplåta lägenheten i andra hand
  • dels om andrahandshyresgästen är en skötsam person.

* beaktansvärda skäl gäller för hyresrätter, för bostadsrättslägenheter gäller sedan 2014-07-01 generösare regler.

Tänk på att

  • du/ni som medlem/hyresgäst är ansvarig(a) för lägenheten även under den tid den är uthyrd, och samma ansvarsregler för störningar mm. gäller.
  • du/ni som medlem ansvarar för att bostadsrätten är försäkrad inkl. bostadsrättstillägg.
  • du/ni som medlem ansvarar för att samtliga avgifter betalas under hyresperioden.
  • även om du inte får betalt för att upplåta lägenheten till någon annan betraktas det som andrahandsupplåtelse.
  • skälet för uthyrning ska gälla längre vistelse på annan plats, kortare tid än 1½ månad godkännes normalt inte.

Mer att läsa hittar du/ni här: http://www.hyresnamnden.se/Hyra-i-andra-hand/ 

Blankett för ansökan om uthyrning i andra hand, Blanketten skickas till föreningens förvaltare

Exempel på kontraktsmall att använda för andrahandsuthyrning.

Styrelsen sammanträder normalt en gång per månad. Du/ni bör alltså vara ute i god tid eftersom du/ni inte får börja hyra ut innan du/ni har fått styrelsens godkännande. 
För andrahandsupplåtelse av bostdsrätt uttages avgift enligt Bostadsrättslagen (f.n. 394:17 per påbörjad kalendermånad). 

Andrahandsuthyrning utan tillstånd är ett allvarligt regelbrott. Den som hyr ut i andra hand utan styrelsens godkännande riskerar att förlora sin bostadsrätt eller hyresrätt. Det gäller även om man snabbt lämnar in en ansökan sedan man blivit upptäckt.