Biltrafik inom området, parkering och garage

Biltrafik inom området

Vi försöker hålla vårt område så bilfritt som möjligt. Alla får hjälpas åt så att biltrafiken på våra gångvägar begränsas till ett minimum.

Gångvägarna får undantagsvis trafikeras med bil, t ex vid handikapptransporter och vid transporter av möbler och andra tunga saker. När du måste köra på gångvägarna – tänk på att hålla mycket låg hastighet! Barn kan komma utspringande från en port eller från gräsmattan.

Parkering på gångvägar är inte tillåten. Om du för en kort stund måste ställa bilen utanför din port, se då till att den står så att den inte hindrar gående eller cyklande grannar. Lämna inte bilen utan tillsyn, du kan snabbt behöva flytta den.

Motorcyklar och mopeder får inte köras på gångvägarna.

Taxibilar med undantag för handikapptransporter bör stanna ute på gatan.

Parkering och garage

Föreningen förfogar över ett 10 garage och 12 parkeringsplatser, för närvarande finns inga lediga. Kontakta vår förvaltare (ecotal) om du är intresserad av att sätta upp dig på kölista.

Verktyg och vinterdäck får förvaras i garagen, däremot får brännbara substanser såsom diesel och bensin inte förvaras där p.g.a. brandrisk.

De eluttag som finns i garagen skall användas i enlighet med den funktion de är dimensionerade för – belysningsel och motsvarande – och ledningarna får inte överutnyttjas. Uttagen får inte användas till motorvärmare eller laddbar elbil.

Det är tillåtet att göra mindre reparationer i garagen, däremot inte arbeta yrkesmässigt eller göra något som kan riskera olje- eller bensinläckage. Man får inte heller tvätta bilen i eller vid garaget eftersom golvbrunnen saknar avskiljare.

Hyrt garage eller parkeringsplats följer inte med lägenheten vid försäljning/överlåtelse utan ska återlämnas till föreningen. Om du flyttar till en annan lägenhet i föreningen kan du behålla garaget – viktigt att du meddelar detta till förvaltaren.