Balkonger och uteplatser

I vår förening finns inga balkonger eller uteplatser som är upplåtna med bostadsrätt och därför är de formellt sett föreningens. Det är således också föreningen som ombesörjer skötsel och underhåll som behövs med undantag för det som är angivet i stadgarna. Boende vars lägenheter ligger i anslutning till uteplatserna nyttjar dem givetvis och är självklart välkomna att fortsätta göra det.

 • Det är medlem/hyresgäst som på vintern ansvarar för att hålla balkongen fri från snö i tillräcklig utsträckning. Utdrag ur föreningens stadgar nederst på sidan. 

Det är inte tillåtet att använda balkongen för mattpiskning. Du får inte heller grilla på balkongen, det kan vara brandfarligt och störande för grannarna. Använd gärna de grillplatser som finns på gårdarna.
Respektera dina grannar – rök dras lätt in i öppna fönster eller ventiler. 

Balkonger - säkerhet

 • Lämna aldrig små barn ensamma på en balkong! De kan lätt klättra upp på möbler eller liknande och därmed riskera fall.
 • Om du har blomlådor – häng dessa på insidan av räcket så att de inte kan ramla ned och skada människor eller föremål. Tänk också på de som bor under, när du vattnar.
 • Rör aldrig låsmuttrarna på dragstagen. Vid ev. behov av justering kontaktas förvaltaren.
 • Plåtkassetterna under trätrallen får inte belastas av annat än regnvattem och löv

Skötsel av balkonger.

 • Lackade ytor, räcken på samliga balkonger.
  rengöres med vanligt rengöringsmedel (utan slipmedel).
 • Vinter och snö.
  Skotta bort snön som kan ge fuktskador på dörr och vägg när den smälter. Se då till att ingen kommer till skada på marken under skottningen.

Orginalbalkonger
 • Betonggolvet
  rengöres genom att skuras. Golv och tak, får inte målas det kan förstöra betongen men du får givetvis lägga gles trätrall på betonggolvet. 
Nybyggda balkonger
 • Metallytor. rostfria dragstag och synliga delar av plattan 
  rengöres med vanligt hushållsrengöringsmedel.

 • Trätrallen.
  är impregnerad men bör oljas med en pensel varje vår. Detta ger en vacker och behaglig yta att gå på och förhindrar att träet ”reser” sig och säkrar lång livslängd.

 • Rengöring under trall.
  Denna rengöring bör göras med ett intervall om fem - sju år. Bostadsrättsföreningen samordnar och går ut med information när det är dags (prel. år 2023).
  Vid behov då något trillat mellan trallen kan den inre trallhalvan lyftas och skjutas över den yttre trallhalvan och på samma sätt kan den yttre trallhalvan lyftas och skjutas över den innre trallhalvan. Observera att man under inga omständigheter får belasta plåtkassetterna under trallen då dessa kan bli deformerade och behöva bytas ut för att dränagesystemet fortsatt ska fungera.

Utdrag ur föreningens stadgar 13 §, punkt  2

Är lägenheten försedd med balkong, altan, takterrass, mark eller uteplats med egen ingång, åligger det bostadsrättshavaren att svara för underhåll av golvyta, renhållning och snöskottning samt att avrinning av dagvatten inte hindras. Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd anbringa annat ytskikt än det ursprungliga.