Hyresgäst i en bostadsrättsförening

Som hyresgäst har du precis samma rättigheter och skyldigheter oavsett om du hyr din lägenhet av ett fastighetsbolag eller en bostadsrättsförening. Detta regleras av Hyreslagen, eller 12 kapitlet i Jordabalken, på samma sätt som när din lägenhet ägdes av ett bostadsföretag.

Kontakt och förvaltning

Som hyresgäst är er normala kontakt föreningens förvaltare för felanmälan och andra frågor.   

Dina rättigheter och skyldigheter som hyresgäst

Hyresvärden har underhållsskyldighet både för fastigheten och ansvarar alltså för normalt slitage på lägenheten. 

Som hyresgäst har du också en vårdplikt, det vill säga skyldighet att vara aktsam om din lägenhet och de gemensamma utrymmena i fastigheten. Du är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse. Du är även ersättningsskyldig för skada som orsakats av någon annan i ditt hushåll, gäst eller annan som befunnit sig i lägenheten. Om skada i lägenheten som måste åtgärdas utan dröjsmål uppstår är du skyldig att informera hyresvärden om det omedelbart, och du är också skyldig att låta hyresvärden få tillträde till lägenheten för att utföra nödvändiga och planerade underhållsarbeten och reparationer.

Om hyresvärden genomför större renoveringar har du i vissa fall rätt till kompensation för eventuella besvär det medför för dig, och du har också rätt att göra vissa förändringar i lägenheten på egen hand. Det kan vara ingrepp som att måla eller tapetsera om, men värden har ingen skyldighet att ersätta dig för sådana kostnader, och om det inte utförs fackmannamässigt eller om ingreppen gör så att bruksvärdet på lägenheten försämras, kan värden ha rätt till ersättning för eventuella skador på lägenheten.

Hyra och hyresavtal

Din hyra styrs av det så kallade bruksvärdessystemet, och sätts genom förhandlingar mellan hyresvärden och hyresgästorganisationer. Att du har bostadsrättsföreningen som hyresvärd påverkar inte hur din hyra sätts, den regleras på samma sätt som när ett bostadsföretag var hyresvärd. Det tidigare hyresavtalet du hade med bostadsföretaget gäller fortfarande, om du inte kommit överens med hyresvärden om något annat. Du har rätt att säga upp ditt hyresavtal med avtalad uppsägningstid, och även byta din lägenhet mot en annan, förutsatt att bostadsrättsföreningen godkänner den nya hyresgästen. Vill du hyra ut din lägenhet i andra hand måste du få ett godkännande från bostadsrättsföreningen, mer information hittar du här.

Bostadsrättsinnehavare och hyresgäster tillsammans

Både bostadsrättsinnehavarna och hyresgästerna i föreningen har samma gemensamma mål: att få en så trevlig och välfungerande boendemiljö som möjligt. Alla är lika välkomna att delta i förbättringsarbeten som trädgårdsgruppen, komma med förslag till förbättringar och förändringar, och att delta i städdagar och trädgårdsdagar. Styrelsen arbetar för alla boende i föreningen och det är också lika viktigt att vi alla tar ansvar för både våra enskilda lägenheter, våra gemensamma utrymmen i fastigheten och allmänna boendemiljö, vare sig vi är bostadsrättsinnehavare eller hyresgäster, eftersom ökade kostnader och eventuella andra problem också drabbar oss alla.